Grupa mikroelektroniczna Katedry Metrologii i Elektroniki

Grupa mikroelektroniczna w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH prowadzona przez prof. Pawła Grybosia powstała w 2007 roku i wysyła do produkcji kilka specjalizowanych układów scalonych rocznie. Członkowie grupy mają ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu układów scalonych i wiele układów scalonych zaprojektowanych z ich udziałem znalazło zastosowania w nowoczesnych eksperymentach naukowych (LHC w CERN, INFN, laboratoria neurobiologiczne w USA i inne) oraz aplikacjach komercyjnych (Europa, Japonia). Aktywność badawcza grupy koncentruje się głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF.

W roku 2008 nasza grupa dołączyła do Cadence Academic Network.

 

 

Nowy kierunek studiów: MTM Mikroelektronika w Technice i Medycynie na Wydziale EAIiIB AGH w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że wraz z rokiem akademickim 2014/2015 uruchomiony został nowy kierunek studiów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Mikroelektronika jest dziedziną nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów elektrycznych o niewielkich amplitudach w miniaturowych urządzeniach elektronicznych. Układy mikroelektroniczne są aktualnie obecne w niemal każdym urządzeniu elektrycznym, począwszy od przedmiotów codziennego użytku aż po specjalistyczny sprzęt przemysłowy i medyczny. Celem studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest wykształcenie inżyniera o wiedzy i umiejętnościach koniecznych do obsługi i projektowania urządzeń mikroelektronicznych.

Studia na kierunku MTM Mikroelektronika w Technice i Medycynie zapewniają:
– wiedzę na temat budowy miniaturowych urządzeń elektronicznych i technologii używanych do ich wytwarzania,
– umiejętności wykorzystywania komponentów elektronicznych (w tym układów programowalnych) do budowy systemów mikroelektronicznych,
– umiejętności pisania oprogramowania dla systemów opartych na mikrokontrolerach, mikroprocesorach i układach FPGA,
– umiejętności projektowania elementów elektronicznych (zarówno elektroniki dyskretnej jak i układów scalonych).

Wysoki poziom kadry akademickiej współpracującej z wieloma uczelniami i firmami zagranicznymi oraz duży nacisk na umiejętności praktyczne studentów, kontakt z najnowocześniejszym sprzętem, technologiami i oprogramowaniem oraz czynny udział w badaniach naukowych i międzynarodowych projektach badawczych otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy pewnej pracy i wysokich zarobków w wielu obszarach przemysłu związanego z nowoczesną elektroniką i jej zastosowaniami zarówno w kraju jak i na świecie.

Więcej informacji na stronie Kierunku MTM oraz na profilu facebook’owym MTMAGH

 

Cadence is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc., 2655 Seely Avenue, San Jose, CA 95134