ASICS

ASICS

  Grupa mikroelektroniczna w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH prowadzona przez prof. Pawła Grybosia powstała w 2007 roku i wysyła do produkcji kilka specjalizowanych układów scalonych rocznie. Członkowie grupy mają ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu układów scalonych i wiele układów scalonych zaprojektowanych z ich udziałem znalazło zastosowania w nowoczesnych eksperymentach naukowych (LHC w CERN, INFN, laboratoria neurobiologiczne w USA i inne) oraz aplikacjach komercyjnych (Europa, Japonia).

  Czytaj więcej
  Traffic-1

  Traffic-1

   Tematyka pomiaru parametrów ruchu drogowego jest obecna w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Metrologii i Elektroniki już od kilkunastu lat. W tym czasie zostało zrealizowanych siedem projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW, w tym jeden projekt rozwojowy. Zaprojektowano i skonstruowano kilkadziesiąt systemów pomiarowych o różnym stopniu złożoności, współpracujących z różną liczbą i różnymi typami czujników pomiarowych i mierzących różne parametry.

   Czytaj więcej