Pracownicy Katedry Metrologii i Elektroniki

Zastępca Kierownika Katedry

.

dr hab. inż. Robert Szczygieł, prof. n. AGH

www, publications
.
.
.
.
.
.
.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Profesorowie emerytowani

Sidor Tadeusz, prof. n. AGH
publikacje

Szyper Michał, prof. dr hab. inż. publikacje

Tomasz Słuszkiewicz, prof. dr hab. inż.

 

Profesorowie wizytujący


Pracownicy techniczni

Krawczyk Krzysztof, mgr inż. starszy specjalista inż. – techniczny

Wajda Andrzej, mgr inż. starszy specjalista w zakresie prac związanych z informatyką www, publikacje

Tomczyński Mariusz, starszy mistrz

Małocha  Dominik, inż. referent techniczny

 

Doktoranci i stażyści

Heryan Katarzyna, mgr inż

Kozioł Anna, mgr inż.

Zubrzycka Weronika, mgr inż.

 

Hemmerling Daria, mgr inż

Kadłubowski Łukasz, mgr inż

Szmul Adam, mgr inż.

Kaczmarczyk Piotr, inż.