AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Metrologii i Elektroniki

Al. Mickiewicza 30, pawilon B-1
30-059 Kraków

tel.: (+48 12) 617-39-72
fax: (+48 12) 633-85-65
e-mail: kmet@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry Metrologii i Elektroniki:
Pawilon B1, II piętro, pok. 214a