Konferencje organizowane przez Katedrę Metrologii i Elektroniki AGH w Krakowie:

   
17-21 maja 2015 – XIV Sympozjum “Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM2015”