W dniu 5 lutego 2013 roku pracowników Katedry odwiedził J. M. Rektor AGH Prof. Tadeusz Słomka. Towarzyszyli mu Prorektor ds. Współpracy Prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Ogólnych Prof. Mirosław Karbowniczek oraz Dziekan Wydziału EAIiB Prof. Antoni Cieśla. Była to pierwsza w 56-letniej historii Katedry wizyta władz Uczelni. Prezentacje ze spotkania z J. M. Rektorem AGH, która zawiera charakterystykę działalności Katedry można pobrać tutaj.