Podręczniki napisane przez pracowników Katedry Metrologii AGH w Krakowie, a wydane w ramach projektu “Fabryka Inżynierów” dla specjalności PTiB

 

wyd_gajda_pprd

“Pomiary parametrów ruchu drogowego”
Autor: Janusz Gajda, Marek Stencel, Tadeusz Źegleń, Piotr Burnos, Piotr Piwowar

Spis treści
Podręcznik można pobrać stąd
Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

wyd_FI_Duda

“Analiza sygnałów biomedycznych.”
Autor: Krzysztof Duda

Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

wyd_FI_Gajda

“Biopomiary.”
Autor: Janusz Gajda

Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

wyd_maj

“Wirtualne systemy kontrolno-pomiarowe”
Autor: Piotr Maj

Spis treści
Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

wyd_FI_Gawedzki

“Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych.”
Autor: Wacław Gawędzki

Spis treści
Książka do pobrania

Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

wyd_FI_Grybos

Zintegrowane czujniki pomiarowe
Autor: Paweł Gryboś

Książka do pobrania

Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

wyd_FI_Socha

“Wizualizacja danych biomedycznych.”
Autor: Mirosław Socha

Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

wyd_FI_Instrukcje

“Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.”
Autor: Praca zbiorowa

Cena egzemplarza: bezpłatny dla studentów specjalności PTiB

 

Książki wydane przez pracowników Katedry Metrologii AGH w Krakowie

 

wyd_Gajda

“Pomiary parametrów ruchu drogowego”
Autorzy: Janusz Gajda, Ryszard Sroka, Marek Stencel, Piotr Burnos, Tadeusz Żegleń, Piotr Piwowar, Zbigniew Marszałek

Spis treści

wyd_Gryboś

“Front-end electronics for multichannel semiconductor detector systems”
Autorzy: Paweł Gryboś

Spis treści

wyd_Sidor

“Alternatywne źródła energii”
Autorzy: Tadeusz Sidor

Spis treści

wyd_Sroka_Zatorski

“Podstawy metrologii elektrycznej”
Autorzy: Andrzej Zatorski, Ryszard Sroka

Spis treści

wyd_maj

“Zintegrowany wielokanałowy system pomiarowy do detekcji niskoenergetycznego promieniowania X o dużym natężeniu”
Autor: Piotr Maj

Spis treści

wyd_Fraczek

“Analiza metod detekcji dyfrakcyjnych linii Kikuchiego.”
Autor: Rafał Frączek

Cena egzemplarza: 15 zł

wyd_Piwowar

“Pomiar mechanicznych parametrów dróg oddechowych metodą wymuszania krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia.”
Autor: Piotr Piwowar

Cena egzemplarza: 15 zł.

wyd_Borkowski

“Estymacja częstotliwościowych parametrów systemu elektroenergetycznego z zastosowaniem koherentnego repróbkowania.”
Autor: Dariusz Borkowski

Cena egzemplarza: 15 zł.

Materiały VIII Sympozjum nt.:”Modelowanie i Pomiary w Medycynie” MPM’2006

Cena egzemplarza: 100zł.

“Komputerowa analiza elektronicznych układów pomiarowych.”
Autor: Tadeusz Sidor

Spis treści

wyd_Sidor_przetworniki

“Elektroniczne przetworniki pomiarowe.”
Autor: Tadeusz Sidor

Spis treści

wyd_Grybos

“Pomiary testujące amplitudowych spektrometrów promieniowania jonizującego”
Autor: Paweł Gryboś

Spis treści

“Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań”
Autor: Tomasz P. Zieliński

Informacja
Programy

wyd_Zielin1

“Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów”
Autor: Tomasz P. Zieliński

Spis treści
Programy – opis
Programy
Errata

wyd_Sroka

“Pomiary kąta fazowego – METODY UKŁADY ALGORYTMY”
Autorzy: Janusz Gajda, Ryszard Sroka

Formularz zamówienia

wyd_modelowanie

“Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych”
Autorzy: Janusz Gajda, Michał Szyper

Formularz zamówienia

wyd_Gawedzki

“Dynamika aparatury pomiarowej – badania i ocena”
Autorzy: Edward Layer, Wacław Gawędzki

 

Skrypty wydane przez pracowników Katedry Metrologii AGH w Krakowie

 

wyd_deptuch

“Monolityczne detektory pikselowe w zastosowaniu do obrazowania niskoenergetycznych elektronów i miękkiego promieniowania X”
Autor: Grzegorz Deptuch

Pobierz monografię

wyd_szczygiel

“Szybkie, wielokanałowe układy scalone pracujące w trybie zliczania pojedynczych fotonów w systemach detekcji niskoenergetycznycznego promieniowania X”
Autor: Robert Szczygieł

Spis treści

wyd_Sroka

“Metody fuzji danych w pomiarach parametrów ruchu drogowego”
Autor: Ryszard Sroka

Spis treści

wyd_Duda

“Fourierowskie metody estymacji widm prążkowych”
Autor: Krzysztof Duda

Spis treści

wyd_Bien

“Metrologia jakości energii elektrycznej w obszarze niskoczęstotliwościowych zaburzeń napięcia sieci”
Autor: Andrzej Bień

Spis treści

wyds_Zatorski_tele

“Podstawy pomiarów telekomunikacyjnych”
Autorzy: Andrzej Zatorski, Ryszard Sroka

wyds_Nalepa

“Modelowanie i komputerowe badania symulacyjne złożonych systemów pomiarowych”
Autor: Jacek Nalepa

wyds_Zatorski_miernictwo

“Miernictwo elektryczne – materiały do ćwiczeń laboratoryjnych”
Autorzy: Andrzej Zatorski, Antoni Rozkrut

wyds_Zatorski_metrologia

“Metrologia elektryczna – ćwiczenia laboratoryjne”
Autor: Andrzej Zatorski

Cena: 15 zł. (przy zakupie w Sekretariacie Katedry Metrologii AGH)

wyds_Gajda_stat

“Statystyczna analiza danych pomiarowych”
Autor: Janusz Gajda

Cena: 15 zł. (przy zakupie w Sekretariacie Katedry Metrologii AGH)

wyds_Sidor_eng

“Electrical and Electronic Measurements and Instrumentation”
Autor: Tadeusz Sidor

Contents

wyds_Zatorski_techeksper

“Podstawy metrologii i techniki eksperymentu.Ćwiczenia laboratoryjne.Testowe pytania kontrolne.”
Autor: Andrzej Zatorski

Spis treści

wyd_Sroka_zatorski

“Pomiary w telekomunikacyjnych łączach analogowych-analogowych”
Autor: Ryszard Sroka, Andrzej Zatorski

Spis treści