Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze związane są z grupą przedmiotów podstawowych, do których należą metrologia i podstawy informatyki wraz z grupą przedmiotów specjalistycznych. Znakomita większość przedmiotów jest prowadzona dla studentów kierunku Elektrotechnika. Przedmioty specjalistyczne są prowadzone dla studentów trzech specjalności utworzonych w ramach kierunku Elektrotechnika, którymi są Automatyka i Metrologia, Inżynieria Komputerowa w Przemyśle oraz Pomiary technologiczne i biomedyczne.

 

Specjalność Automatyka i Metrologia
Studia o tej specjalności zapewniają przygotowanie w zakresie projektowania i stosowania układów sterowania i systemów pomiarowych. Przygotowanie w zakresie automatyki obejmuje teorię i praktykę sterowania dyskretnego oraz mikrokomputerowych układów sterowania. Przygotowanie w zakresie metrologii ukierunkowane jest przede wszystkim na pomiary realizowane w automatyzacji procesów technologicznych. Przekazywana wiedza umożliwia poznanie metod i narzędzi pomiarowych oraz algorytmów przetwarzania danych pomiarowych i algorytmów sterowania. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, w zakładach projektujących i produkujących unikalną aparaturę cyfrowa, a także w laboratoriach naukowych.

 

Specjalność Inżynieria komputerowa w przemyśle
Absolwenci tej specjalności posiadają  zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. W zakresie systemów pomiarowych zdobyta wiedza obejmuje projektowanie mikrosystemów pomiarowych, stosowanie w nich procesorów sygnałowych i algorytmów analizy danych. Natomiast w zakresie systemów sterowania – projektowanie programowalnych systemów sterowania i stosowanie w nich wyrafinowanych narzędzi informatycznych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych, jaki i laboratoriach projektujących cyfrową aparaturę pomiarową i sterowania. Posiadają umiejętności stosowania w praktyce właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych.

 

Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne
Absolwenci specjalności uzyskają specjalistyczne przygotowanie w zakresie metrologii ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów  parametrów obiektów biologicznych oraz procesów technologicznych. Zdobyta wiedza obejmie znajomość metod i narzędzi pomiarowych, algorytmów przetwarzania (kompresji, reprezentacji, estymacji) danych pomiarowych, metod obrazowania miedzy innymi  obiektów biologicznych oraz automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych systemów pomiarowych stosowanych w diagnostyce medycznej, metod i narzędzi stosowanych w telepomiarach. Absolwenci nabywają umiejętności projektowania zminiaturyzowanych i wielokanałowych elektronicznych (analogowych i cyfrowych) elementów systemów pomiarowych. Będą przygotowani do podjęcia pracy u bardzo różnorodnych pracodawców: w zakładach przemysłowych, w zakładach produkujących unikalną aparaturę pomiarową, w laboratoriach badawczych zarówno o charakterze technicznym, jak też biologicznym bądź biomedycznym oraz w szpitalach i klinikach w charakterze pracowników obsługi technicznej.

 

Więcej informacji o metrologii jako nauce znajdziesz w dziale “Katedra metrologii”