Wyróżnienie na workshopie MLMI podczas konferencji MICCAI

Z przyjemnością informujemy, że doktorant Katedry Metrologii i Elektroniki Pan mgr inż. Marek Wodziński otrzymał wyróżnienie Best Paper Award podczas wokshopu “Machine Learning in Medical Imaging”. Miało to miejsce na konferencji naukowej MICCAI 2020.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

MedApp nawiązał współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

MedApp S.A. polska spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w mieszanej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych nawiązała współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. W ramach Umowy MedApp oraz AGH będą wspólnie prowadzić prace badawczo-rozwojowe oraz kształcić studentów w zakresie nowych technologii w medycynie. Współpraca pozwoli MedAppowi wykorzystać potencjał naukowy AGH w świadczeniu rozwiązań medycznych najwyższej jakości, natomiast uczelnia uzyska dostęp do zaplecza technologicznego na potrzeby działalności dydaktycznej związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w medycynie.

Umowa obejmuje współprace w zakresie rozwoju i zastosowania technologii rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości (AR/MR), w tym edukacji i szkolenia studentów, a także pozyskiwania wspólnie środków na badania i rozwój w zakresie technologii dla potrzeb medycyny i prowadzenia wspólnych prac badawczych. Obie strony wiążą duże nadzieje z wzajemną współpracą i nie kryją ambicji:

– Bardzo cieszymy się z podpisanej umowy. Jesteśmy przekonani, że współpraca z prestiżową i innowacyjną krakowską uczelnią przyniesie wymierne korzyści dla obydwu stron. Wierzymy, że łącząc myśl technologiczną MedApp i potencjał intelektualny Akademii Górniczo-Hutniczej, szczególnie z zakresu inżynierii biomedycznej, jesteśmy w stanie realnie wpływać na rozwój medycyny. CarnaLife Holo i SurgeonEye, nasze innowacyjne systemy do holograficznej wizualizacji trójwymiarowych, obrazowych danych medycznych między innymi pochodzących z tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) z pewnością wprowadzą kadrę akademicką oraz studentów AGH w nowy wymiar korzystania z osiągnięć technologii wykorzystywanych w medycynie. MedApp z kolei będzie miał niebywałą okazję skorzystać z umiejętności, wiedzy i doświadczenia kadry AGH – mówi prezes spółki Krzysztof Mędrala.

MedApp i AGH zamierzają wspólnie realizować projekty R&D, a także rozpocząć program stażowy dla studentów uczelni, w ramach którego najzdolniejsi z nich otrzymają możliwość odbycia stażu w firmie technologicznej, aby wspólnie ze specjalistami Spółki uczestniczyć w rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie. Oba podmioty będą również organizowały staże naukowe.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to uczelnia o ponad 100-letniej tradycji, kształcącą m.in. specjalistów z obszaru inżynierii biomedycznej oraz posiadająca wybitną kadrę naukową specjalizującą się w tej dziedzinie. AGH w Krakowie to kolejna instytucja naukowa, która będzie mogła wykorzystać w celach naukowo-dydaktycznych rozwiązania MedAppu. Od IV kwartału ubiegłego roku rozwiązanie CarnaLife Holo służące do obrazowania 3D jest dostępne dla uczelni i instytutów naukowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest wykorzystywane w działalności badawczo-naukowej.

Materiały prasowe udostępnione przez MedApp S.A.
Fot. Krzysztof  Krawczyk

 

Harmonogram egzaminów w semestrze letnim, rok akademicki 2019/2020

Harmonogram egzaminów w semestrze letnim, rok akademicki 2019/2020
(aktualizacja 09.06.2020).

Egzamin z przedmiotu Elementy elektroniczne i technologie VLSI– MTM 1, 2 semestr  – prof. Paweł Gryboś 
Terminy_egzaminów_Semiconductor_lato2020

Egzamin z przedmiotu Układy elektroniki analogowej 2 – MTM I, 4 semestr  – prof. Paweł Gryboś 
Terminy_egzaminów_UEA2_lato2020

Egzamin z przedmiotu Budowanie aplikacji wielowątkowych – MTM, stopień II, semestr 1 – dr inż Anna Kozioł, odbędzie się 8 czerwca na platformie Moodle o godz. 15:00.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZDALNYCH Z PRZEDMIOTU Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych_Stopień II, Rok I, Elektrotechnika – dr inż. Wacław Gawędzki

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZDALNYCH Z PRZEDMIOTU Pomiary Wielkości Elektrycznych i Nieelektrycznych, Stopień II, Rok I, Energetyka, spec. USiSE, WEiP,  – dr inż. Wacław Gawędzki

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZDALNYCH Z PRZEDMIOTU „Pomiary Wielkości Nieelektrycznych” Stopień II, Rok I, Elektrotechnika Spec. Elektroenergetyka oraz Automatyka i Metrologia – dr inż. Wacław Gawędzki

Życzenia Wielkanocne

Terminy obron prac inżynierskich (egzaminy dyplomowe)

Informujemy, że Egzaminy dyplomowe (obrony prac inżynierskich) w Katedrze Metrologii i Elektroniki odbędą się  17,20 stycznia 2020.

Szczegółowe harmonogramy

Mikroelektronika w Technice i Medycynie
17.01.2020    – Przewodniczący prof. Paweł Gryboś 20200117_Terminarz_komisja_PG
20.01.2020   – Przewodniczący prof. Paweł Gryboś 20200120_Terminarz_komisja_PG
27.01.2020   – Przewodniczący prof. Paweł Gryboś 20200127_Terminarz_komisja_PG

Elektrotechnika
20.01.2020   – Przewodniczący dr hab inż.  Ryszard Sroka, prof. Uczelni Harmonogram obron prac inzynierskich Elektrotechnika 2020.01.20

Aktualizacja 24.01.2020

Wykład otwarty i szkolenie z dziedziny nowoczesnych technologii medycznych – 14-15.01.2020

Zapraszamy na otwarty wykład i szkolenie  w dziedzinie Entrepreneurship, Healthcare and Modern Medical Technologies.
Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści z INKA researt team z Magdeburga.  

Plan spotkań:

14.01.2020, 17:00, C2 429 
Workshop on Surgical Audio-Guidance – Alfredo Illanes, PhD
–non-invasive extraction of meaningful guidance information during minimally invasive procedures.

15.01.2020, 17:00, B1 H24
Lecture by Professor Michael Friebe
Main topics:
• Identifying entrepreneurial opportunities in healthcare
• Exponential technologies + global health 3.0 disruption = next-gen interdisciplinary
(medical + engineering) translation
• How to avoid developing “wrong” technology products/services?

POSTER

Materiały do pobrania 

Konferencje IEEE ESSDERC i ESSCIRC

 

W dniach 23-26 września 2019 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyły się dwie połączone międzynarodowe konferencje 49th European Solid-State Device Research Conference oraz 45th European Solid-State Circuits Conference. Konferencje te zgromadziły ponad 500 uczestników z 42 krajów.

Artykuł o tym wydarzeniu można znaleźć pod adresem .


Ceremonia powitania uczestników Konferencji w gmachu głównym AGH. Fot. Fundacja AGH

Działamy sportowo i charytatywnie

Reprezentacja Katedry wzięła udział w Krakowskiej odsłonie czwartej edycji Poland Business Run. Sztafeta pasjonatów biegania w składzie Katarzyna Heryan, Anna Kozioł, Weronika Zubrzycka, Piotr Burnos i Krzysztof Krawczyk  na trasie o długości 3,8 km uzyskała czas 1:33:07 i zajęła 427 miejsce pośród 1500 drużyn.
Poland Business Run jest biegiem charytatywnym, w którym biorą udział pracownicy firm i instytucji. Środki finansowe z wpłat uczestników oraz od sponsorów przekazywane są osobom potrzebującym.

 

Umowa AGH – UJ – FAIR

Miło nam poinformować, że Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim, która dotyczy współpracy w ramach Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA w budowie, uruchomieniu i działaniu Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami Facility for Antiproton and Ion Research https://fair-center.eu/,
Umowa została zawarta na okres 2 lat na kwotę 2 399 024 zł. a jej kierownikiem jest dr hab. inż. Krzysztof Kasiński

 

Nagroda w ANHIR challenge na konferencji ISBI 2019

Miło nam poinformować, że nasi naukowcy dr inż. Andrzej Skalski oraz mgr inż. Marek Wodziński zdobyli 3 miejsce podczas prestiżowego Automatic Non-rigrid Historical Image Registration challenge. Miało to miejsce na konferencji ISBI 2019 w Wenecji.