Systemy dynamicznego ważenia pojazdów WIM

5 grudnia 2016 r. Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała porozumienie o współpracy z firmami działającymi w ramach Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych. Umowa dotyczy wspólnego działania w celu wprowadzenia w Polsce systemów administracyjnego, dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu. Systemy te w najbliższym czasie mogą stać się kluczowym elementem związanym z poprawą stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach.

Celem podpisania porozumienia jest formalne potwierdzenie współpracy Zespołu ds. Administracyjnych Systemów WIM (Weigh-In-Motion), który został powołany w 2014 roku pod przewodnictwem Katedry Metrologii i Elektroniki AGH w Krakowie. W skład zespołu wchodzą:

  • AGH w Krakowie – Katedra Metrologii i Elektroniki – Lider Zespołu
  • CAT Traffic
  • Kapsch Telematic Servises sp. z o.o.
  • Kistler Eastern Europe s.r.o.
  • TRAX elektronik Sp. Jawna

Zasadniczą wadą obecnie stosowanych wag dynamicznych jest mała i zmienna w czasie dokładność ważenia. To powoduje, że dotychczasowe systemy, nie mogły być stosowane do celów prawno/administracyjnych. Jak przyznał, podczas uroczystości,  Prof. Janusz Gajda z AGH, obecnie taka kontrola jest prowadzona przez inspektorów transportu drogowego, jest ona wyrywkowa i dotyczy niewielkiego odsetka pojazdów.

„Nasza idea polega na zastosowaniu automatycznych kontroli, prowadzonych na takim poziomie dokładności, żeby można było bezpośrednio wyciągać konsekwencje administracyjne – tak jak to w tym momencie robią fotoradary w stosunku do przekroczeń dotyczących prędkości pojazdów” – wyjaśnił profesor.

Informacje prasowe na temat podpisania porozumienia pomiędzy członkami Zespołu ds. Administracyjnych Systemów WIM:

Ważenie pojazdów w ruchu umożliwia pomiar nacisków osi oraz masy całkowitej pojazdu, który porusza się z prędkością z zakresu 30 – 100 km/h. Do tego celu są przeznaczone wagi dynamiczne, powszechnie nazywane systemami WIM od anglojęzycznego określenia Weigh – in – Motion. Czujniki pomiarowe takich wag są montowane w nawierzchni pasów ruchu danej drogi, dzięki czemu kierowca ważonego pojazdu częstokroć nie jest świadom wykonywanego pomiaru. Takie podejście do problemu ważenia, w stosunku do metod wymagających zatrzymania pojazdu kontrolowanego, ma trzy zasadnicze zalety:

  • pomiarowi podlega każdy pojazd poruszy się danym odcinkiem drogi,
  • czas pomiaru jest znikomo mały,
  • koszty kontroli są niskie.

 

Przykro nam. Nie mozna komentować tego wpisu.