Oferta technologiczna

Oferta technologiczna

Oferta technologiczna Katedry Metrologii i Elektroniki obejmuje szeroką gamę urządzeń pomiarowych.

Pracownicy

Pracownicy

Na tej stronie znajdują się dane kontaktowe pracowników Katedry Metrologii i Elektroniki AGH.

Konferencje

Konferencje

W tym dziale znajdują się informacje o konferencjach organizowanych przez Katedrę Metrologii i Elektroniki

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały dla studentów znajdują się w dziale dydaktyka.

Katedra Metrologii i Elektroniki AGH w Krakowie

Katedra Metrologii i Elektroniki działa w strukturze Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, zwanego potocznie Wydziałem Elektrycznym. Determinuje to obszar naszej działalności naukowej, która obejmuje wszystkie kierunki badań rozwijane współcześnie w ramach specjalności – metrologia elektryczna. Szczególna koncentracja prac naukowo-badawczych występuje jednak na kilku wybranych kierunkach polach, takich jak: modelowanie matematyczne, badania symulacyjne, projektowanie i budowa systemów pomiarowych oraz ich elementów, przeznaczonych zarówno do zastosowań przemysłowych jak również laboratoryjnych. Równie ważna jest dla nas działalność dydaktyczna. Zajęcia prowadzone w Katedrze związane są z grupą przedmiotów podstawowych, oraz specjalistycznych. Znakomita większość przedmiotów jest prowadzona dla studentów kierunku Elektrotechnika oraz Mikroelektronia w Technice i Medycynie.

Wyszukaj

Wybierz język